AMER - biuro rachunkowe

... prawdopodobnie najlepsze Biuro Rachunkowe w Białymstoku...

 

Kontakt

Oferta

Biuro Rachunkowe AMER oferuje usługi w zakresie obsługi księgowej i kadrowo – płacowej

Oferta w zakresie księgowości obejmuje:

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych.
 • Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów.
 • Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego.
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in. PIT, CIT, VAT).
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeń rocznych osób fizycznych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

II. Oferta w zakresie obsługi kadrowo-płacowej

 • Przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem oraz ustalaniem stosunku pracy (tj. np. sporządzanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy).
 • Czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń.
 • Sporządzanie list płac.
 • Prowadzenie kartotek pracowniczych.
 • Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego.
 • Sporządzanie i ewidencja dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.

Jeżeli oferta naszego Biura wzbudziła Państwa zainteresowanie lub mają Państwo pytania dotyczące świadczonych przez nas usług – zapraszamy do skontaktowania się z nami.